Samen circulariteit in de bouw versnellen

Zet een producent van bouwmaterialen, een aannemer, een inzameling- en een recyclingbedrijf met elkaar aan tafel met als doel in alle openheid samen te werken aan circulariteit. Kijk mee in elkaars keuken en ga op zoek naar mogelijkheden om het proces naar een circulaire economie te versnellen. Dat is de gedachte achter de ketengesprekken circulair bouwen die GP Groot heeft ingezet als een van de acties in het kader van het project circulair bouwen. Het project richt zich op het verder vormgeven en verbeteren van de dienstverlening rondom het thema van afval naar grondsto­ffen. Want door aan de bron gescheiden afval in te zamelen, kunnen afvalstromen makkelijker worden opgewerkt naar secundaire grondsto­ffen en/of producten.

Verantwoordelijk projectmanager Coraline Noordzij: “De overheid heeft doelen gesteld om te komen tot een circulaire economie. Vanuit GP Groot zetten we in op samenwerken aan een circulaire, energieneutrale en klimaat  bestendige toekomst. Bij GP Groot inzameling en recycling hebben we dit voorjaar een speciaal projectteam opgezet rondom circulair bouwen. We willen daarmee de focus vergroten en zaken in een stroomversnelling brengen.”

Wat is circulair bouwen?
Circulair bouwen gaat in beginsel over de herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Opdracht is om deze hoogwaardig opnieuw in te zetten binnen de bouw met als doel vermindering van afval en anticiperend op de grondstoffenschaarste. “Hoe zorgen we dat reststoffen van een product weer als grondstof kunnen worden aangeleverd en hoe zetten we stappen naar een product dat beter kan worden hergebruikt of gerecycled?”, vervolgt Noordzij. “Om dat te bewerkstelligen hebben we de hele keten nodig, want als GP Groot inzameling en recycling kunnen we dat niet alleen. Dus nemen we het initiatief om met onze klanten en hun leveranciers  hierover in gesprek te gaan. Wat kan er? Waar willen we naar toe werken? En hoe kunnen we dat  vooral samen doen?”

De Nijs Warmenhuizen
Inmiddels zijn de ketengesprekken op gang gekomen. Een van de eerste partijen die zich heeft gemeld voor samenwerking is bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. uit Warmenhuizen. “We doen mee omdat het voor ons al een belangrijk thema is”, legt senior inkoper Bas van Velzen uit. “Dus niet omdat de overheid het vraagt, maar omdat we van mening zijn dat wanneer je maatschappelijk onderneemt je toekomstbestendiger bent. Onze opdrachtgevers, maar ook ons personeel  verwachten dat van ons. En terecht, want circulariteit is voor de bouw noodzakelijk. We zijn een grootverbruiker van grondsto­ffen. Dat geeft te denken. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat we de aarde aan het plunderen zijn. Die uitspraak geeft goed weer wat de situatie op dit moment is. Dus  moeten we ervoor zorgen dat reststromen weer als grondstof terugkomen in de keten en de bouwmaterialen die wij gebruiken. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid om minder afval te veroorzaken. Neem een gemiddelde bouwplaats en zie hoeveel spullen in plastic folie en karton zijn  ingepakt. Dat kan echt minder. Verpakking zou dan eigenlijk terug moeten naar de producent, zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Maar daar moet je dan wel met elkaar over in gesprek gaan. Anders zit iedereen op zijn eigen eiland en blijft alles zoals het is. Zeker in de bouwwereld, die van nature vrij conservatief is. Wat jarenlang is ingesleten, is lastig te veranderen. Maar deze gesprekken  maken het inzichtelijk en bieden ons de kans om er wat aan doen.”

Successen
“Het is niet erg om te zeggen dat we de exacte route naar succes nog niet weten. En misstappen zijn onvermijdelijk. Die verhalen delen we ook, want daar leren we van”, zegt Van Velzen. “Dit proces kan niet slagen met de kaarten tegen de borst. De onderlinge openheid heeft al gezorgd voor resultaten.” Noordzij vervolgt: “Neem het voorbeeld van de vloerelementen. De Nijs wil een vloerelement gebruiken in een bouwproject, gebaseerd op hout. Die vloerplaat bestaat uit twee lagen aan elkaar geplakte producten. Een sterke laag en een isolatie laag. Dit maakt het lastig om te recyclen. Daarom hebben we de producent uitgenodigd om eens te verkennen of dit anders kan. De reden dat het aan elkaar zit heeft te maken met snellere toepassing in de bouw. Deze twee lagen los leggen kan  makkelijk en is veel duurzamer, maar kost meer tijd. En daar begint het gesprek met de  opdrachtgever. De Nijs ziet overigens dat steeds meer opdrachtgevers openstaan voor dit soort gesprekken. De kennis die bij GP Groot aanwezig is, is essentieel om te komen tot recyclebare ontwerpen en producten.”

“We zijn nu vooral aan het zoeken en aftasten met een open blik”, geeft Van Velzen aan. “Iedereen probeert in zijn eigen werkomgeving stappen te zetten, maar door een breder perspectief te creëren en te luisteren naar elkaars wensen, ontstaat er een dynamiek: Drie zien meer dan één. Je hebt  elkaar nodig om dit efficiënt en effectief te maken. Noordzij: ”Met kleine stapjes beginnen en als we de cirkel rond hebben, dan delen we die kennis graag met andere bedrijven. Want we willen het bij iedereen tussen de oren krijgen.”

De circulaire economie en energietransitie staan centraal in onze dienstverlening. In Grootbeeld leest u wat wij zoal doen op deze gebieden. Klik hier om meer artikelen te lezen.

Meer weten of meedoen aan de ketengesprekken?

Laten we er samen iets moois van maken.