Oplossingen voor duurzamer afvalbeleid

Des te beter het gaat met de economie, hoe meer we produceren en consumeren. En hoe zwaarder we daardoor ons milieu belasten door schaarse grondstoffen op te maken en door enorme hoeveelheden afval te verbranden waarbij veel CO2 vrijkomt. Daar betalen we met elkaar de rekening voor. Ook letterlijk, want de overheid zal de belasting op afval voor het bedrijfsleven de komende jaren blijven verhogen en de wet- en regelgeving op dit gebied blijven aanscherpen. Maar het gaat niet alleen om kosten: MVO wordt ook een steeds belangrijkere factor voor het imago en de profilering op de (arbeids)markt.

Dit is onze visie op afval in de circulaire economie

In de circulaire economie gaan ecologie en economie hand in hand.

Daar moeten we naar toe. De klimaatimpact verkleinen en nieuwe verdienmodellen creëren. Circulair slopen en bouwen is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook het afval binnen gemeentes, van scholen, zorginstellingen en bedrijven teruggeven in de vorm van nieuwe grondstoffen en producten of zelfs energie. Als GP Groot zijn wij voortdurend op zoek naar concrete oplossingen om onze klanten te helpen duurzamer te ondernemen. Door onze kennis en expertise in te zetten, projecten te ontwikkelen en partijen samen te brengen in de regio’s waar we actief zijn.

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact