Afvalinzameling door GP Groot
Duurzaam inkopen

Afval verwerken heeft CO2 uitstoot tot gevolg en daarmee een negatief effect op de klimaatverandering. Daarnaast kan een onzorgvuldige verwerking van afvalstoffen leiden tot het verlies van waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. GP Groot heeft zich tot doel gesteld om het klimaat- en milieueffect van afvalinzameling en -verwerking tot een minimum te beperken. En zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen door recycling te herwinnen en daardoor te behouden.

GP Groot streeft ernaar haar klanten te helpen steeds minder afval te produceren. We adviseren onze klanten graag over afvalpreventie en het optimaal scheiden van afval. Afvalinzameling en -advies van GP Groot is duurzaam inkopen, levert een bijdrage aan het tegengaan van  klimaatverandering en draagt bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen.

Minimaliseer de hoeveelheid restafval

De kosten voor het inzamelen en afvoeren van afval zijn met name afhankelijk van het volume dat moet worden afgevoerd. Afvalpreventie richt zich op het voorkomen en/of beperken van het ontstaan van afvalstoffen. Afvalpreventie kan kwantitatief zijn door de hoeveelheid kilo’s afval te beperken, maar kan ook kwalitatief zijn door de milieubelasting van een afvalstof te verminderen. Voorkomen is beter dan genezen, afvalpreventie is duurzamer afvalscheiding.

Afval nuttig toepassen

Ondanks alle afvalpreventiemaatregelen houden bedrijven toch afval over. Gescheiden inzamelen van die afvalstromen is erg belangrijk. Toch is het goed om te kijken of er een andere nuttige toepassing voor het afval gevonden kan worden.

Zo heeft GP Groot bij meerdere klanten op locatie een composteermachine geplaatst waarmee voedselresten (SWILL) binnen 24 uur worden omgezet in compost. Het compost heeft slechts 15% van het oorspronkelijke afvalvolume. De meststoffen kunnen door de klanten zelf worden gebruikt voor het bemesten van groenvoorzieningen. Het ter plaatse omzetten van afval in bruikbare grondstof is niet alleen een voorbeeld van circulair ondernemen maar voorkomt ook veel afval gerelateerde transportbewegingen.

Minder afval betekent minder afvalkosten en het belangrijkst: minder milieuvervuiling.

Ook besparen op afvalkosten?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact