Afval scheiden aan de bron

Door het gescheiden inzamelen van afval, kan afval gerecycled worden. Door het afval gescheiden aan te bieden, kan het afval goedkoper worden verwerkt. Het doel is afval niet te vermengen zodat het zo geschikt mogelijk is voor producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof. Door afval te scheiden kunnen ondernemingen kosten besparen en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook dragen ze zo bij aan het realiseren van de circulaire economie.

Wanneer scheiden aan de bron niet mogelijk is, bijvoorbeeld in binnensteden of bij hoogbouw is machinaal afval sorteren in een voorscheidingsinstallatie (VSI) een alternatief. Onze dochteronderneming Sortiva heeft een eigen VSI die jaarlijks 140.000 ton afval kan sorteren in plastics, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s, papier en karton.

Bonton® inzamelmodule

Om scheiden aan de bron te vereenvoudigen hebben we de Bonton® ontwikkeld.

De Bonton® is een gescheiden afvalinzamelmodule die voor 100% is gemaakt van gerecycled polypropyleen (PP) kunststof uit bouw- en sloopafval en grofvuil. Hij is volledig recyclebaar. Bovendien wordt de Bonton® met een social return programma in elkaar gezet. Bij plaatsing neemt u afscheid van de individuele prullenbakken onder het bureau. Op een centrale plaats in het bedrijf zamelt u met de Bonton® uw GFT, plastic, papier, bekers en restafval gescheiden in. Hiermee worden de afvalstromen apart ingezameld, afgevoerd en weer gerecycled.

Meer weten over Bonton

De jeugd heeft de toekomst

Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen: afval bestaat niet meer maar wordt grondstof. De kinderen van nu spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Om van afval grondstoffen te kunnen maken, moet het zo zuiver mogelijk worden ingezameld, hierin speelt scheiden aan de bron een grote rol.

GP Groot verzorgt de inzameling en verwerking van het afval van zo’n 600 schoollocaties in Noord- en Zuid-Holland, zowel basisscholen, middelbare scholen als hogescholen en IKC’s. Om kinderen via docenten te informeren over het nut en het belang van afval scheiden en recycling werkt GP Groot met gerichte communicatiecampagnes aan bewustwording en motivatie. We nodigen leerkrachten uit op onze locatie in Alkmaar waar ze met eigen ogen kunnen zien hoe de gescheiden afvalstromen gerecycled worden. Tijdens de presentatie vertellen we over de noodzaak van de circulaire economie en hoe van afval allerlei nieuwe producten en energie gemaakt kan worden. Zo bieden we ze kennis om over te dragen aan de leerlingen, en maken we ze enthousiast om dat ook te doen.

Als het aan GP Groot ligt gaan we de komende jaren op scholen nog veel meer afval scheiden aan de bron. En we gaan scholen helpen met programma’s om de hoeveelheid afval te verminderen.

Meer weten over afvaleducatie

inzameling en recycling

Wilt u ook afval scheiden aan de bron?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact