Afval scheiden aan de bron

Door afval gescheiden in te zamelen kan het gerecycled worden. Zo kan het bovendien goedkoper worden verwerkt. Het doel van scheiden is afval niet te vermengen. Alleen dan is het afval geschikt voor hergebruik. Van afval maken we grondstoffen, producten of energie. Bedrijven besparen zo op hun afvalkosten en nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen werken we aan een circulaire economie.

Machinaal afval scheiden

Soms is scheiden aan de bron niet mogelijk. Bijvoorbeeld in binnensteden of bij hoogbouw. Dan is machinaal afval scheiden een alternatief. Onze dochteronderneming Sortiva kan jaarlijks 140.000 ton afval sorteren en scheiden in verschillende afvalstromen. Zo worden plastics, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s, papier en karton alsnog uit het restafval gefilterd.

Bonton® inzamelmodule

Om scheiden aan de bron te vereenvoudigen hebben we de Bonton® ontwikkeld.

De Bonton is een gescheiden afvalinzamelmodule die voor 100% is gemaakt van gerecycled polypropyleen (PP) kunststof uit bouw- en sloopafval en grofvuil. Hij is volledig recyclebaar. Bovendien wordt de Bonton met een social return programma in elkaar gezet. Bij plaatsing neemt u afscheid van de individuele prullenbakken onder het bureau. Op een centrale plaats in het bedrijf zamelt u met de Bonton uw GFT, plastic, papier, bekers en restafval gescheiden in. Hiermee worden de afvalstromen apart ingezameld, afgevoerd en weer gerecycled.

Meer weten over Bonton

De jeugd heeft de toekomst

Nederland moet in 2050 volledig gaan draaien op herbruikbare grondstoffen. Afval bestaat dan niet meer maar wordt grondstof. De kinderen van nu spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Om van afval grondstoffen te kunnen maken, moet het zo zuiver mogelijk worden ingezameld. Hierin speelt scheiden aan de bron een grote rol.

GP Groot verzorgt de inzameling en verwerking van het afval van zo’n 600 schoollocaties in Noord- en Zuid-Holland. Zowel bij basisscholen, middelbare scholen als hogescholen en IKC’s. Docenten informeren leerlingen over het nut en het belang van afval scheiden en recycling. Zo werkt GP Groot met gerichte communicatiecampagnes aan bewustwording en motivatie. We nodigen leerkrachten uit op onze locatie in Alkmaar. Daar zien ze met eigen ogen hoe de gescheiden afvalstromen gerecycled worden. Tijdens de presentatie vertellen we over de noodzaak van de circulaire economie. En hoe we van afval nieuwe producten en energie maken. Zo bieden we ze kennis om over te dragen aan de leerlingen. En maken we ze enthousiast om dat ook te doen.

Als het aan ons ligt gaan we de komende jaren op scholen nog veel meer afval scheiden aan de bron. Daarom helpen we scholen met programma’s om de hoeveelheid afval te verminderen.

Meer weten over afvaleducatie

inzameling en recycling

Wilt u ook afval scheiden aan de bron?

Of bel ons op 088 - 472 1200.

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact