Update inzameling coronatest- en vaccinatieafval van GGD Hollands Noorden door GP Groot

GP Groot zamelt het coronatestafval in dat vrijkomt bij de testlocaties van GGD Hollands Noorden. Inmiddels doen we dit al enkele maanden en zijn we volledig op elkaar ingespeeld. Voor beide partijen is het veilig inzamelen, transporteren en verwerken van het afval erg belangrijk. Vanwege hygiënische- en veiligheidsredenen is hier namelijk een specialistische aanpak voor nodig. Benieuwd hoe wij te werk gaan? 

Coronatestafval GGD Gp Groot

GGD Hollands Noorden en GP Groot hebben vorig jaar snel moeten schakelen toen het coronatestafval, dat onder specifiek ziekenhuisafval (SZA) valt, moest worden ingezameld. De ingezamelde materialen moeten worden verwerkt volgens strikte wet- en regelgeving. Dit vraagt daarom om een specialistische aanpak.

SZA-vaten
Het SZA wordt verzameld in speciale ziekenhuisvaten, die hermetisch worden afgesloten na gebruik. Het deksel wordt dan vastgeklikt en kan niet meer worden geopend. Deze SZA-vaten worden direct opgeslagen in een gecertificeerde 10 ft opslag- en transportcontainer die bij de locatie is geplaatst.

Het grote voordeel is dat het afval kan worden opgeslagen, zonder dat het daarna nog hoeft te worden verplaatst. Bovendien hoeft het SZA niet meer handmatig te worden overgeladen door de teststraatmedewerker en de chauffeur van GP Groot. Vervolgens wordt het SZA door speciaal opgeleide chauffeurs van GP Groot vervoerd naar een verwerkingsbedrijf dat het afval op een milieu- en gezondheidsverantwoorde wijze verwerkt.

Samenwerking met GGD Hollands Noorden
De samenwerking tussen GGD Hollands Noorden en GP Groot verloopt voorspoedig. De bij aanvang genomen beslissingen over inzameling en verwerking, blijken de juiste te zijn. Dat is ook terug te zien in de inspecties die bij GGD Hollands Noorden gedaan worden.  Telkens luidt de conclusie dat het afval op de juiste wijze wordt afgevoerd. Dat we inmiddels goed op elkaar zijn ingespeeld blijkt ook uit het feit dat GP Groot inmiddels naast het coronateststraat-afval ook al het afval van de GGD Hollands Noorden vaccinatielocaties inzamelt en transporteert. Inmiddels heeft GGD Hollands Noorden testlocaties in Alkmaar, Hoorn, Den Burg, Den Helder, Heerhugowaard, Opmeer en Bovenkarspel.

Meer info over verwerken van SZA?

Stuur een mail naar verkoop@gproot.nl