PepsiCo: afval scheiden? Gewoon doen!

PepsiCo, een naam die voor velen bekend is van de chips en frisdranken, staat in de Nederlandse top zes van voedingsmiddelenbedrijven. PepsiCo heeft van circulariteit een zakelijke noodzaak gemaakt. Bij hun chipsfabriek in Broek op Langedijk spelen circulariteit en duurzaamheid een dagelijkse rol. GP Groot sprak online over hun afvalmanagement met Wayne Roest, Availability and Sustainability Coordinator bij PepsiCo.

Wayne: “PepsiCo houdt zich op vele vlakken bezig met duurzaamheid, recycling en het scheiden van afval. Zo hebben wij een milieustraat ingericht voor het afval dat uit de fabriek komt. Al deze stromen scheiden wij en proberen hier zoveel mogelijk een tweede leven aan te geven. Zo wordt het organisch afval van de aardappel dat vrijkomt bij het maken van chips, onder andere hergebruikt als dierenvoeding. Het zetmeel dat vrijkomt uit de aardappels wordt gerecycled tot behanglijm. De organische stromen die niet kunnen worden omgezet tot een nieuw product, worden door GP Groot opgehaald en vergist. Het bij deze vergisting vrijgekomen biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Maar liefst 60% van het afval dat GP Groot bij PepsiCo inzamelt, bestaat uit organisch afval, hier wordt uiteindelijk warmte en elektriciteit mee gemaakt. Sinds enige tijd scheiden we nu ook restafval op ons kantoor en in de kantine.”

Verzamelpunt afval scheiden
In juni 2020 is PepsiCo overgestapt  van ‘een afvalbak onder het bureau’ naar een verzamelpunt waar het afval gescheiden wordt ingezameld. In onder andere de kantine en de kantoren zijn ‘Bonton’ afvalscheidingsmodules neergezet, voor de separate inzameling van gft, pmd (plastic, metaal en drinkpakken), koffiebekers en restafval. “Daarnaast hebben we nu ook recyclebare roerstaafjes én zijn we overgestapt van plastic koffiebekers naar recyclebare koffiebekers. Hiervoor hebben we een Bonton staan met de speciale beker inzethouder, zodat we er zoveel mogelijk bekers in kwijt kunnen. Het was goed om te horen dat GP Groot kant-en-klare oplossingen had voor zowel de inzamelmodules, als het leveren van de recyclebare koffiebekers en roerstaafjes via dochteronderneming Circulair in Bedrijf.”, aldus Wayne.

Bonton afvalmodules
Hoe zorg je er als concern voor dat medewerkers hun dagelijkse afval scheiden? Wayne: “Door medewerkers te betrekken bij het proces. Waarom stappen wij als organisatie over naar het scheiden van afval? Het is heel belangrijk dat je de noodzaak van het scheiden van afval uitlegt en mensen echt meeneemt in de doelstelling. Daarom hebben wij ervoor gekozen om te communiceren op verschillende manieren: Zo hebben wij grote banners neergezet met informatie wat waar in kan worden weggegooid. Ook zijn we continu in gesprek gegaan met de medewerkers. Tijdens de lunch of op de werkvloer zelf bespraken we bijvoorbeeld wat er goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. In het begin vonden mensen het lastig: Welk afval kan in welke afvalmodule? GP Groot heeft speciale stickers ontworpen voor de Bontons. Zo kan je in één oogopslag zien welk afval je waar in kan weggooien. Door het visueel te maken wordt afval scheiden vereenvoudigd,  de bereidheid om afval te scheiden onder onze medewerkers wordt zo vergroot.

Sinds juni 2020 werken wij met deze Bonton afvalmodules. Als wij terugblikken dan zien wij dat al onze inspanningen voor bewustwording van afval scheiden op de werkvloer zijn omgezet naar een daadwerkelijke gedragsverandering van onze medewerkers. Wij merken nu dat het afval scheiden een gewoonte is en in de praktijk makkelijk uitvoerbaar is.”

“Het wordt makkelijker. We hoeven er bijna niet meer over na te denken.”

Fijne samenwerking
Over de samenwerking met GP Groot is Wayne positief: “GP Groot komt hier al sinds jaar en dag en de samenwerking verloopt heel goed en gemakkelijk. We vinden het erg fijn om één aanspreekpunt te hebben voor bijna al onze afvalstromen. GP Groot begrijpt dat goed. De inzamelingsprocessen van GP Groot sluiten aan op het duurzaamheidsbeleid van PepsiCo en ons streven naar 100% circulariteit. Alle processen zijn duidelijk en goed ingericht en flexibel waar nodig. In de dagelijkse praktijk blijkt dat wij er geen omkijken meer naar hebben waardoor wij kunnen focussen op andere werkzaamheden.”

Klimaatdoelstellingen
In 2030 moet de Nederlandse economie voor 50% CO2-neutraal zijn. PepsiCo speelt hierop in met haar duurzaamheidsvisie. De ambitie is wereldwijd 100% hernieuwbare elektriciteit te realiseren. Daar dragen de -recentelijke geïnstalleerde- 1026 zonnepanelen op de locatie in Broek op Langedijk aan bij. De ovens worden gedeeltelijk met eigen biogas verwarmd, gemaakt door de vergisting van zetmeelwater. Restafvalstoffen worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen of producten. Ook het scheiden van afval draagt bij aan de reductie van CO2.

Ultieme tip voor afvalscheiden
GP Groot vroeg Wayne naar zijn ultieme tip voor ondernemers die willen starten met afval scheiden: “Gewoon doen! Bedrijven hebben een voorbeeldfunctie in de klimaatdoelstellingen, de meeste CO2-uitstoot komt nog steeds van bedrijven. Neem mensen mee in het proces en leg de achterliggende gedachte uit. Zo worden mensen bewust en nemen ze het mee naar huis. Daarnaast heeft het ons een kostenbesparing opgeleverd, een echte win-win dus!”

“Afval scheiden? Gewoon doen! Bedrijven hebben een voorbeeldfunctie in het halen van de klimaatdoelstellingen.”