Kansen zien, bieden en verzilveren: GP Groot maakt werk van social return

Hoe kan social return worden ingezet zodat iedereen er beter van wordt? Dat begint al bij aanbestedingen waarin social return steeds vaker wordt toegepast. Maar GP Groot gaat een stapje verder en ziet, biedt en verzilvert mogelijkheden om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

GP Groot neemt hierin initiatief bijvoorbeeld door arbeid uit te besteden aan bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. “GP Groot is altijd bezig met duurzaam ondernemen en social return valt wat ons betreft daar ook onder. Op die manier leveren we op alle fronten een bijdrage aan de maatschappij.” zegt Inge Lensen Projectmedewerker Aanbesteden bij GP Groot inzameling.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
‘’Veel overheidsinstellingen passen social return al toe. We zien tevens dat commerciële organisaties steeds meer aandacht schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dus ook aan social return. Nieuwe Europese wetgeving verplicht grotere organisaties de komende jaren te rapporteren over duurzaamheidskenmerken, waaronder sociale kenmerken als werkgelegenheid. Als GP Groot spelen we op die ontwikkeling in door samen met onze opdrachtgevers en partijen uit ons grote netwerk diverse mogelijkheden aan te boren. Wij staan open voor klanten die willen weten wat er allemaal kan en nodigen ze graag uit om daarover met ons in gesprek te gaan. En in het geval het lastig is om een passende oplossing in arbeid te vinden, kan ook gekozen worden voor sociale inkoop of een donatie. Bijvoorbeeld ten behoeve van opleidingen voor de doelgroep. Er is dus van alles mogelijk.’’ 

Werkom
Een van de partijen waarmee GP Groot inmiddels samenwerkt, is Werkom. Werkom helpt bedrijven om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door als opdrachtgever werk uit te besteden aan de werkbedrijven van Werkom of door sociaal bij hen in te kopen. Bij de werkbedrijven krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen. Dankzij deze werkervaring hebben zij meer perspectief om door te stromen naar een reguliere baan.

Sylvia Dekker, Strategisch Adviseur bij Werkom, ziet nu al positieve resultaten van de nog prille samenwerking met GP Groot. ‘’Met GP Groot verkennen we de weg om te zien of we haar social return, en dat van hun klanten, op een goede manier kunnen invullen’’, vertelt Sylvia. ‘’Dat heeft inmiddels geleid tot een concreet project. Zo hebben we dit voorjaar in ons bedrijf houten kweekbakken gemaakt van gerecycled hout dat door GP Groot werd aangeleverd. Intratuin heeft ze afgenomen en in zijn winkels aangeboden. Een mooie en succesvolle cirkel die naar meer smaakt. Daarom kijken we naar vervolgopdrachten. Een daarvan zou kunnen zijn het door ons laten assembleren van Bontons, de door GP Groot geproduceerde inzamelcontainers gemaakt van gerecycled plastic. Verder bekijken we de mogelijkheid om personeel van Werkom te laten werken bij GP Groot recycling. Al zitten we nog in de pilotfase, de samenwerking en het contact zijn prettig. We kijken naar kansen en zoeken nadrukkelijk de verbinding op.’’ 

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?