De Dutch Overshoot Day valt dit jaar nóg eerder

Vandaag, op 1 april 2024, is het de Dutch Overshoot Day*. Dit betekent dat we in Nederland de natuurlijke grondstoffen die de aarde dit gehele jaar kan produceren al hebben verbruikt. En dat is om twee redenen belangrijk:

  1. Na precies één kwartaal hebben we de grondstoffen verbruikt die voor een geheel jaar beschikbaar zijn.
  2. Dit jaar valt de Dutch Overshoot Day 11 dagen eerder dan vorig jaar. Kortom: we hebben dus meer natuurlijke grondstoffen verbruikt, in plaats van minder.

Daarom is het tijd voor verandering en dit moeten we samen doen. Alleen samen kunnen we een circulaire economie bereiken, waarin we minder natuurlijke grondstoffen gebruiken en afval wordt hergebruikt of hoogwaardig gerecycled.

Hoe zorgen we voor minder grondstofgebruik?

Uiteraard door afval te voorkomen. Geen afval betekent geen verspilling van grondstoffen. Als een product wordt weggegooid, betekent dit niet automatisch dat het geen waarde meer heeft. Je kunt er vaak nog van alles van maken. Als je het afval maar goed scheidt. Wim Horeman, directeur GP Groot inzameling: “Hoe beter het afval is gescheiden, hoe beter we het kunnen hergebruiken en recyclen. Wij noemen dit ‘schone stromen’. Hoe beter het afval is gescheiden en hoe minder vervuild het is, hoe gemakkelijker het kan worden hergebruikt of gerecycled. Daarom adviseren wij onze klanten over duurzaam afvalmanagement. Wij proberen hen verder te laten kijken dan één container met restafval en bieden hen inzicht in wat afval scheiden oplevert aan bijvoorbeeld verminderde CO2-uitstoot. Gelukkig merken we dat veel bedrijven al stappen zetten om verschillende afvalstromen apart in te zamelen.”

“Wij stimuleren circulariteit én ondersteunen bedrijven daarbij,” vult Ronald Balvers, directeur GP Groot recycling aan. “Daarom maken wij mensen bewust dat afval een grondstof is. We voeren doorlopend pilots uit om te testen of een bepaalde afvalstroom gerecycled kan worden tot een circulaire grondstof en of we daarvan weer een gelijkwaardig product kunnen maken. Dit heet hoogwaardige recycling en daarvoor is ketensamenwerking heel belangrijk.”

Dutch Overshoot Day 2024

Wat is ketensamenwerking?

Ketensamenwerking staat voor het verbinden en efficiënter inrichten van de verschillende schakels uit bijvoorbeeld een productieproces. Denk aan leveranciers, producenten en de eindgebruiker. Ronald vervolgt: “Door al bij het ontwerp van een product na te denken over hergebruik kan enorm bijdragen aan het opnieuw inzetten daarvan. Wij noemen dit design to recycle. Bijvoorbeeld door minder met elkaar vervlochten of verlijmde materialen te gebruiken. Dit leidt na de levensduur van een product tot schonere afvalstromen. Om hier beweging in te brengen voeren wij ketengesprekken met bedrijven. Zodat de producten die nu geproduceerd worden over 10 tot 20 jaar wél goed uit elkaar te halen zijn. Zo zorgen we er samen voor dat vrijwel alle producten straks gerecycled kunnen worden tot circulaire grondstof en we nauwelijks meer nieuwe grondstoffen uit de aarde hoeven te halen. Alles om onze aarde niet nog verder uit te putten en de Dutch Overshoot Day uit te stellen naar 31 december.”

Meer weten over afval vermindering of onze circulaire grondstoffen?

* De Dutch Overshoot Day wordt jaarlijks uitgerekend door de Global Footprint Network. Hier vind je meer informatie over de berekening.