Bouwbedrijven geïnspireerd en geactiveerd tijdens inspiratiedag circulair bouwen

De bouwsector is een sector die continu verandert door wijzigende wet- en regelgeving en kent een steeds groter wordende vraag naar circulair bouwen. Daarom hebben GP Groot, Circular Plastics en Circular Plastics Academy een inspiratiedag voor circulair bouwen georganiseerd. De dag bood een platform voor deelnemers om samen te komen, kennis te delen en elkaar te inspireren.

Kernonderwerpen waren:

  • CO2-rapportage tool: hoe afval scheiden ervoor zorgt dat je CO2-uitstoot voorkomt.
  • Belangrijke ontwikkelingen in CSRD-rapportages.
  • Het hoogwaardig recyclen van bouwmaterialen tot nieuwe grondstoffen en producten.
  • Welke mogelijkheden er zijn om duurzamer te bouwen.

Belangrijke inzichten en stappen

De inspiratiedag trapte af met praktische handvatten van KAM-coördinator GP Groot – Aron Kuiper, die essentiële ontwikkelingen in CSRD-rapportages deelde. Vanaf 2024 zijn steeds meer bedrijven verplicht volgens de CSRD-richtlijnen te rapporteren. Arons boodschap: “Ook al bent u nu misschien niet zelf verplicht te rapporteren, uw leveranciers of uw klanten zijn dat mogelijk wel”. Aron wijst erop dat leveranciers en/of klanten van deelnemers de genomen stappen en data bij de ondernemers kunnen opvragen. “Ga na hoe uw keten loopt en welke stappen u kunt zetten om te voldoen aan de vraag van uw relaties,” aldus Aron.

Vervolgens nam collega Jeffrey van der Burg, teamleider beheer & ontwikkeling bedrijfsapplicaties, de microfoon over en presenteerde de innovatieve CO2-rapportage tool. Hij illustreerde hoe het scheiden van afval direct resulteert in het verminderen van CO2-uitstoot, waarbij recycling de doorslaggevende factor is. “Door bouwafval te scheiden kan het beter gerecycled worden en weer opnieuw ingezet worden als grondstof. Hiermee vermijd je CO2-uitstoot.”

Meer weten over de CO2-rapportage tool? Neem contact met ons op.

Jeffrey Applicatiebeheer

 

Praktijkvoorbeelden en gesprekken

Circulair bouwen doe je niet alleen. Het is een gezamenlijke inspanning. De inspiratiedag liet deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Om van elkaar te leren en inspirerende praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.

  • Circulair Plastics bood inzichten om verpakkingsmateriaal beter recyclebaar te maken.
  • Bouwbedrijf De Nijs deelde stappen voor circulair bouwen en hoe zij dat aanpakken.
  • Patina Dakdenkers vertelde over de marktverandering in de wereld van dakdekkers. En hoe zij daar samen met GP Groot op inspeelt. Bijvoorbeeld door in grondstofstromen te denken in plaats van in afvalstromen.
  • De presentatie van Circularity gaf inzicht in de keten van textiel. En voorzag iedereen van een nog grotere intrinsieke motivatie om het ook echt anders te doen.
  • Een levendig rondetafelgesprek tussen Hans Verkleij van Calduran, Kenny Kruijer en Stephan Vlaanderen van Gyproc & Isover en Kristof van Hoye van Unilin bracht hen samen in hun visie voor een circulaire bouweconomie. Waarbij discussies over branchetrends en kansen werden aangewakkerd.
  • Op het grondstoffenplein konden de aanwezigen letterlijk zien welke circulaire grondstoffen en producten GP Groot met haar partners nu al levert voor de bouwsector.

Stappen naar een circulaire bouweconomie: interactieve workshops

Om circulair bouwen in actie om te zetten en naar de praktijk te brengen stond de middag in het teken van interactieve workshops. Deelnemers werden geholpen bij het formuleren van concrete ideeën en het zien van mogelijkheden om ook zelf stappen te zetten in circulair bouwen.

Coraline Noordzij

“De inspiratiedag voor circulair bouwen was meer dan een evenement; het was een gezamenlijke stap naar een duurzamere toekomst. Laten we deze inspiratie omzetten in actie en samen bouwen aan een circulaire bouweconomie.”

Coraline Noordzij, Projectmanager circulariteit

Coraline Noordzij, Projectmanager circulariteit

Download nu onze brochure en ontdek hoe u kunt bijdragen aan deze positieve verandering.