Bouwbedrijf Groen en GP Groot bouwen circulair aan Bouwcenter Filippo

Een duurzaam bouwbedrijf met historie

Bouwbedrijf Groen, opgericht in 1961, staat bekend om zijn regionale focus op de zakelijke markt en projectontwikkeling. Onder leiding van de derde generatie, Nick Groen, heeft het bedrijf zich gevestigd als een flexibele en krachtige speler in de bouwsector. “Wij zijn geen groot bouwbedrijf, we zijn een klein bedrijf dat grote dingen doet,” aldus Nick. Met een platte organisatie en korte lijnen coördineert Bouwbedrijf Groen diverse bouwprojecten. 

Op de vraag hoe belangrijk duurzaamheid is in deze bouwprojecten, volgt dit antwoord. “Het zit al in de naam ‘Groen’,” grapt Nick. “Per project wordt er zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden voor circulair bouwen en afvalscheiding, afhankelijk van de ruimte en omstandigheden. In het centrum van Amsterdam bijvoorbeeld, kan afvalscheiding lastiger zijn door de beperkte ruimte voor containers. Desondanks blijft het streven naar duurzaamheid centraal staan in elk project.”

Het bouwproject Filippo: vooruitstrevend en circulair

Bouwcenter Filippo in Haarlem is een prachtig voorbeeld van deze duurzame aanpak. Bouwcenter Filippo, een vaste klant van Bouwbedrijf Groen, streeft naar een innovatief en toekomstbestendig pand. Samen met Bouwcenter Filippo is een bouwteam samengesteld om dit ambitieuze project te realiseren. Nick legt uit: “We hebben een materialenpaspoort gemaakt voor het gebouw, zodat we ook over tientallen jaren precies weten welke circulaire materialen zijn gebruikt en na demontage eenvoudig kunnen worden hergebruikt.”

Het project Bouwcenter Filippo onderscheidt zich door het gebruik van circulaire materialen en technieken. In plaats van traditionele druklagen worden er dikkere vloerplaten gebruikt, die in de toekomst makkelijk opnieuw te hergebruiken zijn. Ook worden circulaire geveldelen toegepast, evenals een groendak. “Bij het project Bouwcenter Filippo hebben we de ruimte om afval te kunnen scheiden, dus dat gebeurt ook veelvuldig. Van hout, gips, betonpuin en puin tot folie en karton,” vertelt Nick enthousiast.

Samenwerking met GP Groot

De samenwerking met GP Groot speelt een rol in het succes van het project Bouwcenter Filippo. Edwin Rot, accountmanager bouw bij GP Groot inzameling, heeft nauw samengewerkt met Bouwbedrijf Groen om een effectief afvalbeheersplan op te stellen. “GP Groot is bewust bezig met afval scheiden en het te recyclen tot hernieuwbare grondstoffen. Het hele circulaire verhaal is bij GP Groot goed ingeburgerd,” vertelt Nick. “Edwin heeft ons aan de voorkant goede tips en tricks gegeven om het afvalbeheer optimaal te laten verlopen.”

De samenwerking met GP Groot is gericht op het recyclen van zoveel mogelijk afval tot secundaire grondstoffen. Het afvalbeheersplan omvat aandachtspunten voor het scheiden en voorkomen van afval in verschillende fasen van de bouw,bijvoorbeeld door middel van een milieustraat. Er worden borden geplaatst bij iedere container zodat iedereen weet wat er wel en niet onder een bepaalde afvalstroom valt en dus is toegestaan in de container.

Een belangrijk aspect in het plan is dat bepaalde materialen, zoals EPS, alleen gerecycled kunnen worden als ze schoon zijn. Deze informatie wordt doorgegeven aan onderaannemers om ervoor te zorgen dat het afval ‘schoon’ blijft. “We proberen onze partners daarin te betrekken en zorgen ervoor dat ze begrijpen hoe belangrijk ‘schoon’ afval is voor recycling,” legt Groen uit.

Een vooruitstrevende toekomst

Momenteel bevindt het project Bouwcenter Filippo zich in de ruwbouwfase, de staalconstructie en verdiepingsvloeren zijn al geplaatst. Binnen enkele weken worden het dak en de wanden toegevoegd, wat veel afval zal opleveren. “We verwachten een aanzienlijke hoeveelheid verpakkingsmateriaal wanneer de isolatie wordt geleverd,” vertelt Nick. Met het afvalbeheersplan van GP Groot zijn we echter goed voorbereid om ook deze fase duurzaam te managen.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking en innovatie kunnen leiden tot duurzame en circulaire bouwoplossingen. Bouwbedrijf Groen en GP Groot laten zien dat ook kleine bedrijven grote impact kunnen maken in de transitie naar een circulaire economie.

Edwin Rot

Meer weten over het inrichten van een milieustraat op een bouwplaats?

Neem contact op met Edwin Rot:
e.rot@gpgroot.nl | 088 4721255