Bedrijfsafval scheiden: wat en wanneer?

Verplicht afval scheiden afhankelijk van bedrijfsgrootte

Sinds 2021 heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor het scheiden van bedrijfsmatig afval. Het doel van deze regelgeving is om materialen te behouden voor recycling zodat grondstoffen kunnen worden behouden. Het hangt van de bedrijfssituatie af welk afval er volgens de richtlijnen gescheiden moet worden en wanneer. We geven graag meer uitleg over deze regels.

Bedrijfsgrootte en hoeveelheid afval
Ten eerste telt de grootte van het bedrijf mee in de berekening wanneer er afval moet worden gescheiden. Het gaat hier om de totale oppervlakte van binnen en buiten in vierkante meters (m2). Is de bedrijfsoppervlakte groter dan 100m2, dan wordt het bedrijfsafval sowieso gescheiden. Daarnaast telt ook de hoeveelheid afval mee. Hierbij worden alle afvalstromen bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld papier/karton, folies en GFT. Bij meer dan 660 liter bedrijfsafval per week moet het worden gescheiden.

Eenmalig grote hoeveelheid
Het kan natuurlijk voorkomen dat er eenmalig een grote hoeveelheid afval is van hetzelfde materiaal. Bijvoorbeeld omdat er wordt verbouwd op de bedrijfslocatie of omdat er een grote levering producten is geweest. Wanneer er eenmalig veel afval is van dezelfde afvalstroom, dan wordt dit gescheiden. Denk hierbij aan folie, piepschuim (EPS), hout en gips. In de regelgeving staat beschreven vanaf welke hoeveelheden deze stromen dienen te worden gescheiden. Zo geldt voor hout de hoeveelheid vanaf 3m3. Afvalstromen welke áltijd gescheiden worden aangeboden zijn, ongeacht de bedrijfsgrootte of de hoeveelheid, chemisch afval, batterijen, accu’s, groenafval van landbouw en afval van wegen en terreinen.

Oplossingen
Afhankelijk van deze factoren zijn er diverse eenvoudige mogelijkheden voor het scheiden van bedrijfsafval. Nieuwe ontwikkelingen, uitbreidingen of innovaties kunnen gevolgen hebben voor uw afvalmanagement. Wilt u weten of uw afvalmanagement voldoet aan de richtlijnen? Doe dan hier de check om te kijken welke scheidingsregels voor uw bedrijf gelden, of vraag een adviesgesprek aan.

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?